Tüm Duyurular

BİYOGÜVENLİK KURULU TARAFINDAN YEM AMAÇLI KULLANIM İÇİN ONAYLANAN GDO LİSTESİ

NO  GD BİTKİ ÇEŞİT AYIRT EDİCİ KİMLİK  RESMİ GAZETE Kurul Kararı No
1.         Soya A2704-12   ACS-GMØØ5-3 26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı 1 No’lu
2.         Soya MON40-3-2 MON-Ø4Ø32-6 26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı 2 No’lu
3.         Soya MON89788 MON-89788-1 26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı 3 No’lu
4.         Mısır Bt11 SYN-BTØ11-1 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 4 No’lu
5.         Mısır DAS1507 DAS-Ø15Ø7-1 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 5 No’lu
6.         Mısır DAS59122 DAS-59122-7 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 6 No’lu
7.         Mısır DAS1507xNK603 DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 7 No’lu
8.         Mısır NK603  MON-ØØ6Ø3-6 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 8 No’lu
9.         Mısır NK603 x MON810 MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 9 No’lu
10.     Mısır GA21 MON-ØØØ21-9 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 10 No’lu
11.     Mısır MON89034 MON-89Ø34-3 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 11 No’lu
12.     Mısır MON89034xNK603 MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 12 No’lu
13.     Mısır Bt11xGA21  SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 13 No’lu
14.     Mısır 59122x1507xNK603 DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 14 No’lu
15.     Mısır DAS1507x59122 DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 15 No’lu
16.     Mısır MON88017XMON810 MON-88Ø17-3xMON-ØØ81Ø-6 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 16 No’lu
17.     Mısır MON88017 MON-88Ø17-3 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı 17 No’lu
18.     Mısır MON810 MON-ØØ81Ø-6 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı 18 No’lu
19.     Mısır 59122xNK603 DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı 19 No’lu
20.     Mısır MIR604 SYN-IR6Ø4-5 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı 23 No’lu
21.     Mısır MON863 MON-ØØ863-5 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı 24 No’lu
22.     Mısır T25 ACS-ZMØØ3-2 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı 25 No’lu
23.     Soya MON87701 MON-877Ø1-2 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı 26 No’lu
24.     Soya MON87701xMON89788 MON-877Ø1-2xMON-89788-1 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı 27 No’lu
25.     Soya 356043 DP-356Ø43-5 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı 28 No’lu
26.     Soya A5547-127 ACS-GMØØ6-4 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı 29 No’lu
27.     Mısır Bt11xMIR604 SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı 30 No’lu
28.     Mısır MIR162 SYN-IR162-4 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı 31 No’lu
29.     Mısır MIR604xGA21 SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı 32 No’lu
30.     Mısır MON863xMON810 MON-ØØ863-5 x MON-ØØ81Ø-6 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı 33’No’lu
31.     Mısır MON863xNK603 MON-ØØ863-5 x MON-ØØ6Ø3-6 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı 34’No’lu
32.     Mısır MON89034xMON88017 MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı 35’No’lu