ONAYLI GDO LİSTESİ

 

 

NO

GD BİTKİ

ÇEŞİT

AYIRT EDİCİ KİMLİK

RESMİ GAZETE

Kurul Kararı No

GEN/GENLER

1.

Mısır

Bt11

SYN-BTØ11-1

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

4 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1Ab geni ve glifosinat amonyum herbisitine toleransı sağlayan pat geni

2.

Mısır

DAS1507

DAS-Ø15Ø7-1

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

5 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1F geni ve glifosinat amonyum herbisitine toleransı sağlayan pat geni

3.

Mısır

DAS59122

DAS-59122-7

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

6 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Coleoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry34Ab1 ve cry 35Ab1 genleri ve glifosinat amonyum herbisitine toleransı sağlayan pat geni

4.

Mısır

NK603

MON-ØØ6Ø3-6

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

8 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Glifosat herbisitine tolerans sağlayan epsps geni

5.

Mısır

GA21

MON-ØØØ21-9

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

10 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Glifosat herbisitine tolerans sağlayan epsps geni

6.

Mısır

MON89034

MON-89Ø34-3

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

11 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1A.105 ve cry 2Ab2 genleri

7.

Mısır

MON88017

MON-88Ø17-3

21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı

17 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Coleoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry3Bb1 geni ve glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps geni

8.

Mısır

MON810

MON-ØØ81Ø-6

21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı

18 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1Ab geni

9.

Mısır

MIR604

SYN-IR6Ø4-5

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı

23 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Coleoptera takımından zararlı böceklere karşı dayanıklılık sağlayan mcry3Aa2 geni

10.

Mısır

MON863

MON-ØØ863-5

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı

24 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Coleoptera takımındaki böcek türlerine dayanıklılık sağlayan cry3Bb1 geni

11.

Mısır

T25

ACS-ZMØØ3-2

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı

25 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat geni

12.

Soya

MON87701

MON-877Ø1-2

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı

26 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry1Ac geni

13.

Soya

356043

DP-356Ø43-5

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

28 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Glifosat herbisitine tolerans sağlayan Gat4601 geni ve asetolaktat sentaz (ALS)’ı engelleyen herbisitlere karşı tolerans sağlayan Gm-hra geni

14.

Soya

A5547-127

ACS-GMØØ6-4

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

29 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Glifosinat amonyum herbisitine toleransı sağlayan pat geni

15.

Mısır

Bt11xMIR604

SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

30 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry1Ab geni, Coleoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry3A geni ve glifosinat içeren herbisitlere toleransı sağlayan pat geni

16.

Mısır

MIR162

SYN-IR162-4

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

31 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan vip3Aa19e geni

17.

Mısır

MIR604xGA21

SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

32 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Coleoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan mcry3A geni ve glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps geni

18.

Soya

MON87708

MON-877Ø8-9

2 Ağustos 2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete

37 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Dicamba içeren herbisitlere toleransı sağlayan dmo geni

19.

Soya

BPS-CV127-9

BPS-CV127-9

2 Ağustos 2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete

38 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

İmidazolinon herbisitine toleransı sağlayan csr1-2 geni

20.

Soya

MON87705

MON-877Ø5-6

2 Ağustos 2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete

39 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4epsps geni ve oleik asit içeriğinde artışına ve linoleik asit içeriğinin düşmesine neden olan FAD2-1A ve FATB1-A genleri

21.

Mısır

MON87460

MON 8746Ø-4

2 Ağustos 2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete

40 No’lu Biyogüvenlik Kurulu Kararı

Kurak şartlarda ürün kaybını azaltan cspB geni

22.

GDMO

Fungal amilaz enzimi

LIVZ-101

06.05.2020 tarih ve 31119 sayılı Resmi Gazete

1 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

23.

GDMO

Glukoamilaz enzimi

LIVZ-102

06.05.2020 tarih ve 31119 sayılı Resmi Gazete

2 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

24.

GDMO

Hemiselülaz enzimi

LIVZ-103

06.05.2020 tarih ve 31119 sayılı Resmi Gazete

3 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

25.

Soya

305423

DP-3Ø5423-1

23 Ocak 2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete

7 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

ALS (asetolaktat sentaz) engelleyici herbisitlere toleransı sağlayan ve yağ asit profili değiştirilen, soya endojen als geninin bir formu olan gm-hra geni ile oleik asit içeriğinin artışına ve linoleik asit içeriğinin düşmesine neden olan soya kökenli fad2-1 geni

26.

Soya

FG72

MST-FGØ72-2

23 Ocak 2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete

8 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

İzoksaflutol etken maddesi olan herbisitlerine toleransı sağlayan hppdPf3366 geni ile glifosat etken maddesi olan herbisitlerine toleransı sağlayan 2mepsps geni

27.

Mısır

MON87427

MON-87427-7

23 Ocak 2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete

9 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Glifosat etken maddesi olan herbisitlere toleransı sağlayan cp4 epsps geni

28.

Mısır

DAS40278-9

DAS-4Ø278-9

27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sayılı Resmi Gazete

15 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Fenoksioksin herbisitlerine tolerantı ve ariloksipropionat (AOPP) asetilkoenzim A karboksilaz (ACCaz) inhibitör herbisitlerine dayanıklılığı sağlayan aad-1 geni

29.

Soya

A2704-12

ACS-GMØØ5-3

27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sayılı Resmi Gazete

16 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

A2704-12 Soya fasulyesinin taşıdığı Herbisit Tolerans geni

30.

Soya

MON40-3-2

MON-Ø4Ø32-6

27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sayılı Resmi Gazete

17 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

MON40-3-2 Soya fasulyesinin taşıdığı Herbisit Tolerans geni

31.

Soya

MON89788

MON-89788-1

27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sayılı Resmi Gazete

18 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

MON89788 Soya fasulyesinin taşıdığı Herbisit Tolerans geni

32.

Soya

DAS-44406-6

DAS-444Ø6-6

27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sayılı Resmi Gazete

19 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Glifosat ve glufosinat herbisitlerine toleransı sağlayan 2mepsps, aad-12 ve pat geni

33.

GDMO

Proteaz/Mukorpepsin (EC 3.4.23.23) enzimi

LIVZ-105

07 Ocak 2022 tarih ve 31712 sayılı Resmi Gazete

20 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

34.

Mısır

4114

DP-ØØ4114-3

07 Ocak 2022 tarih ve 31712 sayılı Resmi Gazete

23 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Lepidoptera ve Coloeptera takımı böceklere karşı dayanıklılık sağlayan cry1F, cry34Ab1 ve cry35Ab1 genleri ile glufosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat geni

35.

Soya

SYHT0H2

SYN-ØØØH2-5

07 Ocak 2022 tarih ve 31712 sayılı Resmi Gazete

24 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Aktif maddesi mesotrion ile diğer p-hidroksifenilpiruvat dioksijenaz (HPPD) inhibe eden herbisitlere karşı tolerans sağlayan avhppd-03 geni ile glufosinat amonyuma karşı tolerans sağlayan pat geni

36.

Soya

MON87751

MON-87751-7

27 Nisan 2022 tarih ve 31822 sayılı Resmi Gazete

29 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Lepidoptera takımındaki böceklere karşı dayanıklılık sağlayan cry2Ab2 ve cry1A.105 geni

37.

Soya

DAS-81419-2

DAS-81419-2

27 Nisan 2022 tarih ve 31822 sayılı Resmi Gazete

30 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Lepidoptera takımı böceklere karşı dayanıklılık sağlayancry1Ac, cry1F ve seçici marker pat geni

38.

Mısır

MON87411

MON-87411-9

27 Nisan 2022 tarih ve 31822 sayılı Resmi Gazete

31 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Mısır kök kurtlarına (Diabrotica türleri) karşı koruma sağlayan cry3Bb1 ve DvSnf7 genleri ile glifosat herbisitine tolerans sağlayan cp4epsps geni

39.

Mısır

MZIR098

SYN-ØØØ98-3

27 Nisan 2022 tarih ve 31822 sayılı Resmi Gazete

32 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Coloeptera takımı böceklere karşı dayanıklılık sağlayan ecry3.1Ab ve mcry3A genleri ile glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat geni

40.

GDMO

Fitaz

LIVZ-104

27 Nisan 2022 tarih ve 31822 sayılı Resmi Gazete

33 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

41.

Mısır

5307

SYN-Ø53Ø7-1

13 Ekim 2022 tarih ve 31982 sayılı Resmi Gazete

35 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

Coloeptera takımı böceklere karşı dayanıklılık sağlayan pmi geni

42.

GDMO

Lipaz/Triasilgliserol Lipaz(EC 3.1.1.3)

LIVZ-106

13 Ekim 2022 tarih ve 31982 sayılı Resmi Gazete

36 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

43.

GDMO

Glikoz oksidaz (EC 1.1.3.4)

LIVZ-107

13 Ekim 2022 tarih ve 31982 sayılı Resmi Gazete

37 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

44.

GDMO

İnaktive edilmiş mikrobiyal biyokütle

BT-101

13 Ekim 2022 tarih ve 31982 sayılı Resmi Gazete

38 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı

45.

GDMO

Endo-1,4-beta-glukanaz (E.C. 3.2.1.4) ve Endo-1,4-beta-ksilanaz (EC 3.2.1.8) içeren karışımı

LIVZ-108

13 Ekim 2022 tarih ve 31982 sayılı Resmi Gazete

39 No’lu Tarım ve Orman Bakanlığı Kararı